bus auto fiets
Menu

Vraag en antwoord - Ontmoetingsplek voor de buurt

Tijdens een informatieavond konden omwonenden van Hazenpark meedenken over de plannen. De binnengekomen ideeën zijn gebundeld in een vraag- en antwoordopzet.

Senioren uit de Hazenkamp willen graag een appartement, géén meerlaagse woning
In het plan komen appartementen voor senioren.

Vijver als ruimte element in combinatie met wadi, natuurlijk wel veilig voor kinderen!
We zijn nog aan het onderzoeken wat mogelijk is in het openbaar gebied.

Ruimte voor: Natuurtuin en Moestuin
Wanneer er ruimte is in het plan, zullen we deze mogelijkheid onderzoeken.

Ruimte voor kleine ondernemers?
In de huidige opzet is momenteel alleen ruimte voorzien voor grondgebonden woningen, een woonzorgcomplex en, naar verwachting, een buurtkamer.

Ruimte voor maatschappelijke functies?
Bij het woonzorgcomplex zal naar verwachting een buurtkamer komen. Hiervoor is nog wel afstemming nodig met woningcorporatie en gemeente.

Levensloopbestendige woningen
In de getoonde verkaveling zijn levensloopbestendige woningen ingetekend. Deze verkaveling is nog niet definitief. We zijn nog druk bezig met de invulling van het woningprogramma.

Natuurspeelplek voor kinderen
We zijn aan het onderzoeken wat mogelijk is in het openbaar gebied.

Update

NU IN VERKOOP!

NU IN VERKOOP!

De 124 woningen van Hazenpark zijn nu in verkoop. Ben je benieuwd naar deze woningen?

Schrijf je in!