bus auto fiets
Menu

Vraag en antwoord - Mobiliteit / Parkeren / Toegankelijkheid

Tijdens een informatieavond konden omwonenden van Hazenpark meedenken over de plannen. De binnengekomen ideeën zijn gebundeld in een vraag- en antwoordopzet.

Deelauto's met als doel minder parkeren
Wij hebben ervaring met het inpassen van deelmobiliteit in projecten. Ook in Hazenpark zullen wij deze mogelijkheid onderzoeken.

Oplaadpunten auto
Bij de koopwoningen met een parkeerplaats op eigen terrein bieden wij optioneel de voorbereiding voor een oplaadpunt aan. Voor de parkeerplaatsen in het openbaar gebied is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Extra parkeerplaatsen voor bestaande woningen omdat er huidige parkeerplekken verloren gaan
Voor de nieuwe woningen geldt een parkeernorm die is vastgesteld door de gemeente. Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen in het plangebied worden gerealiseerd zodat wij voldoen aan de geldende parkeernorm.

HUB (bak)fietsen
Een interessante suggestie, wij zullen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

Nieuwe woningen vaste parkeerplaatsen bieden zodat huidige parkeerplaatsen voor huidige bewoners blijven
Voor de nieuwe woningen geldt een parkeernorm die is vastgesteld door de gemeente. Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen in het plangebied worden gerealiseerd zodat wij voldoen aan de geldende parkeernorm.

Trappetje naar AH (Noord oostzijde) + met fietsgoot
Deze afstemming dient nog plaats te vinden.

Meer senioren koopwoningen (meer dan de geplande 8)
De verkaveling die is getoond is nog niet definitief. We zijn nog verschillende scenario's aan het onderzoeken, waar ook wordt gekeken naar de seniorenwoningen.

Is het mogelijk om het pad achter de Weezenlaan - dus van Groenestraat naar Weezenlaan - door te laten lopen als achterom naar de AH toe?
We zullen deze mogelijkheid onderzoeken.

Wandelroutes niet ten koste laten gaan van bestaande bebouwing qua drukte
De wandelroutes zullen in het nieuwe plan worden gerealiseerd. Dit zal dan ook niet ten koste gaan van de bestaande bebouwing.

Auto uit wijk weren, parkeervoorzieningen uit het zicht
Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk autoverkeer door de wijk te laten gaan. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om de parkeervoorzieningen zoveel mogelijk uit het zicht te krijgen.

Op het plaatje (zie link hierboven, paneel 2) zie ik maar 1 toegangsweg. Is dit niet weinig in verband met calamiteiten?
De toegangswegen worden nog afgestemd met de hulpdiensten en uitgangspunt is dat hulpdiensten via calamiteitenontsluiting aan Groenestraat kunnen ontsluiten.

Is er plek genoeg voor de brandweer in verband met brand bestrijden en toegang voor ambulance?
De toegangswegen en opstelplaatsen voor de brandweer worden nog afgestemd met de hulpdiensten.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Hazenpark; 25 april in voorverkoop!

Hazenpark; 25 april in voorverkoop!

Ben jij ook benieuwd naar dit plan? Schrijf je hieronder in en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen de verkoop!

Schrijf je in!