bus auto fiets
Menu

Vraag en antwoord - Duurzaamheid / Groen / Klimaat

Tijdens een informatieavond konden omwonenden van Hazenpark meedenken over de plannen. De binnengekomen ideeën zijn gebundeld in een vraag- en antwoordopzet.

Wordt er bij het beplantingsschema rekening gehouden met natuurlijke beplanting voor de biodiversiteit?
We willen een toekomstbestendige woonbuurt realiseren voor mens en dier. We zullen de mogelijkheden met natuurlijke beplanting onderzoeken.

Natuurlijke bouwmaterialen
Wij zijn aan het onderzoeken welke materialen van bestaande bebouwing kunnen worden hergebruikt. Daarbij zullen wij natuurlijke bouwmaterialen toepassen die passen binnen ons bouwconcept.

Zoveel mogelijk groen behouden/aanleggen, sedumdaken
Op het terrein is momenteel nauwelijks groen aanwezig. In het nieuwe plan zullen wij binnen de benodigde woningbouwopgave in het binnengebied voldoende groen aanbrengen. Ook zijn wij de mogelijkheden aan het onderzoeken om mos/sedum op platte daken aan te brengen.

Mogelijkheid om 'oude' wijk te laten aansluiten op collectieve energieoplossingen?
Het is voor onze planning helaas niet haalbaar om een 'oude' wijk te laten aansluiten op de nieuwe aansluitingen.

Is de grond dusdanig schoon dat er geen bodemsanering heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden in verband met de bedrijven die hier eerder stonden?
De grond zal bij verkoop voldoen aan de wetgeving en kaders vanuit de gemeente.

 

Update

NU IN VERKOOP!

NU IN VERKOOP!

De 124 woningen van Hazenpark zijn nu in verkoop. Ben je benieuwd naar deze woningen?

Schrijf je in!