bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding

14 mei 2024

In dit artikel lees je over de zelfbewoningsplicht die geldt bij alle Stadswoningen. Bij enkele Stadswoningen geldt ook een anti-speculatiebeding. Deze regels van de gemeente Nijmegen zijn bedoeld om beleggers te weren en starters meer kans te geven op een woning tot de NHG-grens.

Zelfbewoningsplicht bij alle Stadswoningen
(bouwnummers 1 t/m 18, 31 t/m 48, 78 t/m 84 en 103 t/m 110)

Vanaf 2022 geldt in de gemeente Nijmegen de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen die worden gekocht onder de Nationale Hypotheek Garantie-grens (NHG) van € 435.000,- in 2024. Dit betekent dat je als koper van het type Stadswoning – zie de bouwnummers hierboven – verplicht bent om zelf in de woning te gaan wonen gedurende een periode van 5 jaar na de oplevering. Zo worden beleggers geweerd en hebben starters meer kans op een woning tot de NHG-grens. Verkoop je de woning binnen 5 jaar, dan dien je de zelfbewoningsverplichting door te leggen aan de nieuwe koper voor de resterende looptijd van 5 jaar (ongeacht de hoogte van de koopsom op dat moment).

In sommige gevallen kun je een verhuurvergunning aanvragen bij de gemeente Nijmegen voor een woning met zelfbewoningsplicht. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

  • Als je de woning wilt verhuren aan een eerstegraads of tweedegraads familielid, zoals een partner, (stief)ouder, grootouder, (stief- of adoptie)kind, broer, (schoon)zus of kleinkind;
  • Als je zelf minimaal 12 maanden in de woning hebt gewoond en deze voor maximaal 12 maanden wilt verhuren;
  • Als de woning deel uitmaakt van een winkelruimte, kantoorruimte of bedrijfsruimte.

Anti-speculatiebeding bij specifieke Stadswoningen
(bouwnummers 9, 10, 39, 40, 48, 103, 104, 110)

Voor enkele specifieke types Stadswoning – zie de bouwnummers hierboven – geldt een anti-speculatiebeding, wat betekent dat een deel van de eventuele winst bij verkoop van de woning moet worden afgestaan aan de gemeente. Dit is bedoeld om beleggers op afstand te houden. Het anti-speculatiebeding is van kracht bij verkoop binnen 5 jaar na aankoop. Bij verkoop binnen 1 jaar na aankoop dient de woning te worden verkocht voor de aankoopprijs van € 382.000,- in 2024 (jaarlijks per 1 januari te indexeren). Daarna gaan de volgende percentages gelden:

  • Bij verkoop tussen 1 jaar en 3 jaar: 75% van de winst;
  • Bij verkoop tussen 3 jaar en 4 jaar: 50% van de winst;
  • Bij verkoop tussen 4 jaar en 5 jaar: 25% van de winst.

De winst is het verschil tussen de waarde van de woning bij verkoop (de koopsom die de verkoper ontvangt) en het totaalbedrag van:

  1. De koop/aanneemsom, die vanaf de datum van levering jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd;
  2. De kosten/investeringen van verbeteringswerkzaamheden aan de woning, die aard- en nagelvast zijn aangebracht.