bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Update Hazenpark

23 mei 2023

In dit bericht lees je over de actuele status en verwachte planning van nieuwbouwproject Hazenpark in Nijmegen.

Actuele status
We zijn samen met de gemeente de plannen voor Hazenpark verder aan het uitwerken. Het college heeft inmiddels de zogenoemde anterieure overeenkomst aangenomen, zodat binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd.

We betrekken de direct omwonenden van Hazenpark actief bij de plannen. Zo ontstaat er een nieuwe wijk die goed aansluit op de omgeving en zoveel mogelijk waarde toevoegt. Naar verwachting praten we in juli de omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst bij over de actuele stand van zaken. Later dit jaar zullen we dit nog een keer doen. De klankbordgroep van Hazenpark zal ook betrokken worden rondom deze momenten.

Start verkoop begin 2024
Het beeldkwaliteitsplan is inmiddels goedgekeurd door Commissie Beeldkwaliteit. In dit plan worden de kaders van de architectuur in het plan vastgelegd. Dit is een belangrijke stap ten behoeve van het bestemmingsplan. Omdat de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan iets langer duurde dan verwacht, verschuift ook de bestemmingsplanprocedure. We verwachten dat het bestemmingsplan eind 2023 zal worden vastgesteld, zodat we begin 2024 kunnen starten met de verkoop van Hazenpark.