bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Hazenpark - Waar historie en duurzaamheid samenkomen in architectuur

6 maart 2024

We spraken met Bert Tretmans van Schippers Architecten over de architectuur bij Hazenpark.

Groene enclave midden in de stad
In het hart van Nijmegen ontstaat Hazenpark, een bijzondere plek met geschiedenis en een eigen, groene identiteit. Bert onthult zijn ontwerpfilosofie, waarbij ontmoeten in het groen centraal staat. “Wonen in Hazenpark zal voelen als wonen in een groene enclave midden in de stad. Een historische plek, met een vernieuwende eigen identiteit en ruimte om te ontmoeten in het groen. Het groen zal zo ingericht worden dat de openbare ruimte stimuleert om te verblijven, te spelen en actief gezamenlijk bezig te zijn. De groene ontmoetingsplek met zitranden en ook de buurtkamer van het woonzorgcomplex nodigen uit tot ontmoeten. Parkeren vindt plaats aan de randen, zoveel mogelijk in parkeerhoven, achter hagen en uit het zicht. Zo blijft het centrale gebied open voor groen.”


Gevarieerde woningen aan het groene park ter grootte van een voetbalveld

Diversiteit en eenheid in architectuur
De architectuur van de woningen kan worden onderverdeeld in verschillende sfeergebieden, zo geeft Bert aan: “Historische en architectonisch interessante bebouwing is op de locatie niet meer aanwezig, afgezien van de voormalige ovenfabriek. Dat gaf de mogelijkheid tot een locatie-eigen kenmerkend architectonisch ontwerp. De nieuwe wijk is onderverdeeld in 3 sfeergebieden.”

Wonen aan de St. Hubertusstraat – “Grote bebouwingseenheden symboliseren de voorgaande fabriekshallen voor de bebouwing aan de St. Hubertusstraat. Refererend aan de industriële en pragmatische opzet van de voormalige ovenfabriek is een ritmisch gevelbeeld ontwikkeld met grote doorgaande puien. Door materiaalgebruik en detaillering wordt het geheel naar de nieuwe woonfunctie vertaald.”

Wonen rondom het park – “De typologie van de buitenrand vindt zijn weerspiegeling aan de zuidzijde van het park. De 4-laagse bebouwing omarmt de openbare ruimte. Het woonzorgcomplex aan de noordzijde wordt in een aansluitende architectuur ontworpen. De kleinschaligere volumes aan de oost- en westzijde van het park sluiten aan bij de omringende bebouwing van de Dobbelmannweg en de Wezenlaan. Hier woon je aan het park en is er ruimte om te ontmoeten in het groen.”

Wonen aan de Wezenlaan – “De woningen aan de Wezenlaan en om de hoek, de versmalling van de St. Hubertusstraat, sluiten aan op de architectuur van de bestaande aansluitende woningen; een prachtige herkenbare jaren ‘30 architectuur met lange horizontale lijnen, luifels, erkers, getimmerde goten en grote dakoverstekken. Deze kenmerken zijn vertaald naar de nieuwe woningen, met onderhoudsarme materialen, maar dezelfde aandacht voor architectuur en detail.”


Luchtimpressie die afwisseling en samenhang van de woningen toont

Duurzaamheid als kernprincipe
Bij het ontwerp was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt, waarbij onder meer groendaken bijdragen aan de flora en fauna. Bert: “Duurzaamheid vormt de basis van het wijkontwerp, in de vorm van prettig wonen met ruimte voor ontmoeten. Dat geldt ook voor de woningen zelf. Door alle bergingen en platte woningdaken te voorzien van groendaken ontstaat er een divers klimaat voor flora en fauna. De wijk wordt voorzien van nestkasten en vleermuiskasten met optimale positionering in de woninggevels. Door toepassing van zonnepanelen en warmtepompen zijn de woningen energieneutraal en klaar voor de toekomst.”

Architectuur die werkt, samenhangend én verschillend
Over het woningontwerp geeft Bert aan: “Bij Schippers Architecten gaan we uit van architectuur die werkt, gebouwen die uitnodigen tot leven en plekken die uitnodigen tot interactie. Maatgevend voor het ontwerp van de woningen zijn de functionele en ruime plattegronden. De ruimten maken samen de woning, de woningen maken samen de straten en de straten maken samen de buurt. Onze jarenlange ervaring leidt tot deze flexibele opzet.”

“De woningen zijn als één geheel, als één familie ontworpen: samenhangend, maar per woningtype verschillend. Met op strategische plekken accenten en bijzondere vormen. Samenhang en herkenbaarheid in de uitstraling van de woningen hebben we gerealiseerd door de ‘Nieuwe Haagsche School’ als uitgangspunt voor de architectuur te nemen. In de diverse woningtypen is dit op verschillende wijzen uitgewerkt. Langs de St. Hubertusstraat industrieel en ritmisch, rondom het park kleinschaliger en gericht op interactie, langs de Wezenlaan klassiek en ambachtelijk. Zo zorgen we voor een logische aansluiting op de bestaande omgeving.”


Jaren '30 architectuur met lange horizontale lijnen en grote dakoverstekken

Aandacht voor circulariteit
Een uniek aspect van Hazenpark is de focus op circulariteit en hergebruik. Bert: “Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezige materialen op het terrein van de bestaande opstallen. Dit heeft geleid tot 2 ‘opkoopdagen’ voor particulieren, waar in totaal zo’n 120 bezoekers op af kwamen. De onderdelen die in de nieuwbouw niet zijn te hergebruiken, zijn verkocht aan particulieren voor gebruik op een andere locatie.”

Bert vervolgt: “Van de te slopen gebouwen zal zoveel mogelijk worden hergebruikt. Niet alleen in het openbaar gebied als grondstof voor de verharding en dergelijke, maar zelfs in de nieuwbouw. De bakstenen van de bestaande ovenhal zullen bijvoorbeeld zoveel mogelijk worden hergebruikt in de gevels van de nieuwe woningen.”

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!