bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Groene harmonie: het landschapsontwerp bij Hazenpark

28 maart 2024

In gesprek met landschapsontwerper Peter Oomen over de visie achter Hazenpark.

We spraken met Peter Oomen van NieuwBlauw, de landschapsontwerper van Hazenpark. Groen in het wijkontwerp is bij Hazenpark niet slechts een bijkomstigheid, maar een belangrijk aspect voor het bevorderen van een gevoel van gemeenschap in een prachtige, toekomstbestendige wijk.

Centrale focus: het groene hart van Hazenpark
Centraal in het ontwerp staat het groengebied in het midden van de wijk. Peter: “In Hazenpark wordt het groen zoveel als mogelijk geconcentreerd in het hart van het plan. Het park dat zo ontstaat is het centrum van de wijk. De woningen staan er veelal omheen. De centrale ligging en het formaat – het park heeft de grootte van een voetbalveld – nodigt bewoners uit om er alleen of met de buurt te verblijven en activiteiten te organiseren. In het park komt een verdiept liggend grasveld dat bijvoorbeeld als buitentheater kan dienen. Dit wordt letterlijk de centrale plek in de wijk.”

“We gaan in het landschapsontwerp verrommeling en versnippering tegen en zetten in op eenvoud en samenhang. Een voorbeeld hiervan is de keuze om veel parkeerplaatsen te clusteren en bewust geen parkeerplaatsen aan het park te maken. Parkeren is hierdoor parkeren, park is park.”


Impressie van het groene binnengebied

Beplanting en klimaatbestendigheid
Beplanting speelt een belangrijke rol in het ontwerp, aldus Peter. “De beplanting bestaat uit verschillende soorten bomen, heesters, kruiden en gras. Het beeld en de opbouw is natuurlijk en niet aangeharkt. We kiezen soorten die belangrijkrijk zijn voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Deze gevarieerde beplanting is goed voor de natuur in de wijk en biedt ieder seizoen een interessant beeld.”

“Wanneer de beplanting volgroeid is, zorgt het park voor koelte in de wijk. In stedelijke omgevingen is dit belangrijk met het oog op de steeds warmer wordende zomers. In de wijk komt geen open water. Wel wordt er een wadi in het park aangelegd waar water in de bodem kan infiltreren. Het verdiept liggende theater kan in extreme situaties ook gebruikt worden voor de berging van regenwater. Het ontwerp is hiermee klimaatbestendig.”


Groene erfafscheidingen voor samenhang tussen woning en openbare ruimte

Oog voor lokale flora en fauna
In het landschapsontwerp is het van belang om de lokale flora en fauna te betrekken. Peter geeft aan: “We richten ons in het ontwerp op soorten die voorkomen in de stad, in groene tuinen en stadsparken. Met name verschillende vogelsoorten, vleermuizen en insecten zijn daarbij belangrijk. Wanneer alle huidige bebouwing is gesloopt en de verhardingen zijn verwijderd, zal het terrein leeg zijn. De flora en fauna zullen we dus opnieuw op moeten bouwen. Voordeel is dat er mooie parken dichtbij zijn, zoals het Goffertpark en het park aan de Groenestraat. Soorten die daar leven zullen Hazenpark als ‘hub’ gaan gebruiken.”

Aandacht voor bewonersbehoeften
Ook aan de uiteenlopende behoeften van toekomstige bewoners, zoals privacy, ontspanning en ontmoeting, is gedacht bij het ontwerp. Peter: “De grondgebonden woningen in het plan krijgen allemaal een achtertuin. Achtertuinen grenzen meestal aan andere achtertuinen of een parkeererf dat bedoeld is voor de aangrenzende bewoners. De achtertuinen bieden hierdoor privacy en rust. De openbare ruimte en de straat ligt voor de woningen. Hier zal meer reuring zijn. Het centrale park in de wijk is de plek om te ontspannen en ontmoeten. De inrichting van het park biedt hiervoor volop ruimte en mogelijkheden.”


Wonen met het groen naast je voordeur

Samenhang tussen landschapsontwerp en architectuur
Een belangrijke opgave voor de landschapsontwerper is het creëren van samenhang tussen landschap en woning. Peter geeft aan: “Het beeld van de architectuur bestaat uit ambachtelijke metselwerkarchitectuur, waarbij inspiratie wordt gehaald uit het industriële verleden van de plek en de architectuur van de woningen in de omgeving. Voor een goede samenhang tussen de architectuur en de openbare ruimte is het belangrijk dat de woningen groen ingebed worden en de overgang openbaar/privé zorgvuldig en eenduidig ontworpen is. Bij Hazenpark krijgen de erfafscheidingen veelal een groene uitstraling. Door in het plan zoveel mogelijk groen en bomen van verschillende soorten en grootte toe te passen, ontstaat een gevarieerd groen decor voor de woningen.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe