bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Actuele status | Woonwensen-enquête

6 december 2022

In dit artikel lees je over de actuele status en planning van nieuwbouwproject Hazenpark in Nijmegen.

Ook horen we graag wat jouw woonwensen zijn. Hieronder kun je dit via een korte enquête doorgeven.

Dit is de actuele status
Momenteel werken we het beeldkwaliteitsplan van Hazenpark uit. Dit plan beschrijft de gewenste kwaliteit van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Het plan is dus te zien als verbindend element tussen landschap, architectuur en bebouwing. De welstandscommissie die het plan toetst (naar verwachting eind dit jaar), beoordeelt of het goed aansluit bij de omgeving qua bouwhoogte, materiaalkeuze, gevelkleuren en meer. Na akkoord op het plan, kunnen we verder met de uitwerking.

Ook lopen er diverse onderzoeken – bijvoorbeeld geluidsonderzoek – en stelt de gemeente Nijmegen het ontwerpbestemmingsplan op. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan in februari 2023 ter inzage gelegd. Via de nieuwsbrief houden we je hiervan op de hoogte.

Klankbordgroep Hazenpark
Onlangs vond de tweede bijeenkomst met de klankbordgroep van Hazenpark plaats. De klankbordgroep denkt mee over een aantal thema's, zoals mobiliteit en het goed laten aansluiten van de nieuwe wijk op de omliggende woningen.

Heb jij ideeën of suggesties voor Hazenpark die je wilt delen? Deze kun je sturen naar hazenpark@beterwonenin.nl. Deze input zal worden besproken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst met de klankbordgroep.

Woonwensen-enquête
Wij zijn benieuwd wat jij belangrijk vindt op het gebied van bijvoorbeeld wonen, wijk en duurzaamheid. Daarom hebben we een korte enquête opgesteld. Zo leren we de wensen beter kennen en kunnen we hier rekening mee houden bij de uitwerking van de plannen. Wil je de enquête invullen, klik dan hieronder. Alvast bedankt!

Naar de enquête

Dit is de planning
In januari 2023 volgt er een volgende update over Hazenpark. Dan kunnen we met een schetsverkaveling laten zien hoe de nieuwe wijk er in grote lijnen uit komt te zien. Ook delen we de belangrijkste uitkomsten van de woonwensen-enquête.

Verloopt de bestemmingsplanprocedure volgens planning, dan is het bestemmingsplan medio 2023 onherroepelijk en start de verkoop van Hazenpark in het vierde kwartaal van 2023.