bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Actuele status en uitkomsten enquête

31 januari 2023

In dit bericht lees je over de actuele status van nieuwbouwproject Hazenpark in Nijmegen. Ook delen we enkele uitkomsten van de woonwensen-enquête.

Uitwerken beeldkwaliteitsplan
In samenspraak met de welstandscommissie werken we momenteel het beeldkwaliteitsplan van Hazenpark uit. In dit plan wordt vastgelegd hoe de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte eruitziet. Zodra het beeldkwaliteitsplan is afgerond – naar verwachting in maart – kunnen we een eerste impressie van de wijk delen. Zo krijg je een beeld van de groene en ruimtelijke opzet van Hazenpark.

Als alles volgens planning verloopt, dan is eind 2023 de bestemmingsplanprocedure afgerond en kan de verkoop van Hazenpark van start gaan!

Uitkomsten enquête
Veel mensen hebben de enquête ingevuld die we eind vorig jaar deelden: hartelijk bedankt. Dit helpt ons om het plan goed af te stemmen op de wensen van woningzoekenden.

In de enquête kon onder meer worden aangegeven naar welk woningtype de voorkeur uitgaat. Er blijkt een goed gespreide interesse te zijn: van rijwoningen tot twee-onder-een-kapwoningen en van appartementen tot levensloopbestendige woningen.

Onder meer ‘duurzaamheid' en ‘groen in de wijk’ worden genoemd als belangrijke punten. Bij Hazenpark is hier veel aandacht voor. We denken hierbij aan het toepassen van groendaken - voor afvoer van regenwater en als natuurlijke voedselbron voor dieren -, groene erfafscheidingen en nestgelegenheden voor dieren.

Verder blijkt uit de enquête dat veel mensen een parkje voor ontmoeten en ontspanning een goede invulling vinden van het groengebied in de wijk. In de nieuwe wijk zal een centraal buurtparkje komen dat in eerste instantie bedoeld is voor de waterberging, maar ook straks gebruikt kan worden voor ontspanning en ontmoeting, met waarschijnlijk natuurlijke speelaanleidingen waar kinderen kunnen spelen.

Heb jij de enquête nog niet ingevuld, maar wil je graag jouw woonwensen doorgeven? Je kunt de enquête nog steeds invullen via onderstaande button.