bus auto fiets
Menu

Aankoopproces

Hieronder lees je hoe de verkoop en toewijzing bij Hazenpark verloopt. Zo weet je precies wat je kunt verwachten!

Om het daarnaast ook visueel inzichtelijk te maken hebben we het ook in procesvorm. Klik hier.

Exterieur 8

Voorverkoop - 25 april 2024

Op 25 april om 12.00 uur is de voorverkoop gestart. Vanaf dit moment kon je via de website de prijsbandbreedtes en woninginformatie bekijken (zoals plattegronden en woonoppervlakte). Op basis hiervan kun je jouw voorlopige woningvoorkeuren bepalen en online doorgeven*. Dit was vrijblijvend en nog niet definitief, want bij de start verkoop vanaf 16 mei kon je je voorkeur definitief doorgeven.

* Als je je woningvoorkeur tijdens de voorverkoop hebt doorgegeven, moet je je altijd nog officieel inschrijven bij de start verkoop.

Zo vergroot jij jouw kansen!

Voorverkoop
Heb jij bij de voorverkoop je woningvoorkeur doorgegeven, dan heb je een streepje voor bij de woningtoewijzing na de verkoopperiode. Dat werkt als volgt: als er meerdere gelijkwaardige kandidaten zijn voor een woning, dan heeft een kandidaat die zich tijdens de voorverkoop heeft ingeschreven (met de hoogste voorkeur) voorrang op een kandidaat die geen voorkeur heeft doorgegeven tijdens de voorverkoop.

Streepje voor bij financiële zekerheid
We adviseren je om jouw financiële mogelijkheden in kaart te brengen. Dit kan bij een bank of hypotheekadviseur naar keuze, bijvoorbeeld bij LIV Hypotheken & Verzekeringen. Daar kun je een financiële check aanvragen: een document waarin staat wat je kunt lenen. Deze check kun je uploaden zodra de verkoop van start gaat en geeft je een streepje voor bij de woningtoewijzing. Een financiële check biedt namelijk de zekerheid dat je de woning waarop jij inschrijft kunt bekostigen. Vraag de financiële check van LIV Hypotheken & Verzekeringen aan: de Financieringsbelofte.

Kun je de woning waarop je inschrijft uit eigen middelen financieren, dan heb je geen financiële check nodig. In dat geval kun je een modelverklaring ‘Aankoop uit eigen vermogen’ downloaden en uploaden bij je inschrijving zodra de verkoop start.

Vergroot jouw kansen door:

 • Tijdens de voorverkoop jouw voorkeuren door te geven

  Tijdens de voorverkoop jouw voorkeuren door te geven

 • Bij verkoop een document te uploaden waarmee je aantoont dat financiering voor jou haalbaar is

  Bij verkoop een document te uploaden waarmee je aantoont dat financiering voor jou haalbaar is

Bekijk hier 

het woningaanbod!
Exterieur 7 Rev 1

Verkoop - 16 Mei 2024 (12:00 uur)

De verkoopperiode liep van 16 tot en met 26 mei. Tijdens deze periode kon je je inschrijven voor de woningen van Hazenpark. Op dit moment kan je je nog inschrijven als reservekandidaat.
Alle verkoopstukken zoals brochures, verkooptekeningen, optietekeningen en keuken- en sanitairbrochure zijn definitief en de woningprijzen zijn bepaald en te vinden bij de downloads. Via het inschrijfformulier kan je dan jouw definitieve woningvoorkeuren doorgeven (in een top 10). Ook vul je via het formulier de overige informatie in en kun je jouw financiële check of document ‘Aankoop uit eigen vermogen’ uploaden. 

Inkomensgrens voor sociale koopwoningen

Een groot deel van de Stadswoningen (te weten: bnr 2 t/m 17, 32 t/m 48, 78 t/m 84 en 103 t/m 110) valt in de categorie ‘sociale koop’. Voor deze koopwoningen geldt een inkomensgrens van maximaal € 88.070,- (bruto) voor eenpersoonshuishoudens en maximaal € 97.250,- voor meerpersoonshuishoudens.

Dus koop je alleen, dan mag je bruto jaarsalaris in 2023 maximaal € 88.070,- zijn om in aanmerking te komen. Koop je samen met jouw partner, dan mag jullie gezamenlijke (bij elkaar opgetelde) bruto jaarsalaris in 2023 maximaal € 97.250,- zijn.

Toewijzing

De woningen worden geautomatiseerd toegewezen door een digitale ‘Matchmaker’. Dit gebeurt op basis van de doorgegeven woningvoorkeuren, waarbij het streven is om zoveel mogelijk inschrijvers de woning van hun voorkeur toe te wijzen. Het systeem wijst extra punten toe aan inschrijvers die tijdens de voorverkoop hun voorkeuren hebben doorgegeven en een financiële check of document ‘Aankoop uit eigen vermogen’ hebben toegevoegd. Bij meerdere gelijkwaardige kandidaten voor hetzelfde bouwnummer behoudt Van de Klok zich het recht voor toe te wijzen op basis van betrokkenheid en andere afwegingskaders. De toewijzing van de woningen zal dinsdag 28 mei plaatsvinden. 

Na sluiting van de verkoopperiode hoor je uiterlijk vanaf 30 mei van de makelaar of er een woning aan je kan worden toegewezen. Kon er geen woning aan je worden toegewezen, dan sta je automatisch op de reservelijst voor de woning(en) waarop jij je hebt ingeschreven. De makelaar benadert je als er alsnog een woning aan je kan worden toegewezen.

Optantenavonden
Is er een woning aan jou toegewezen, dan ontvang je een uitnodiging voor één van de optantenavonden in LIV Woonbelevingscentrum in Nijmegen (van 18.45 tot 21.00 uur):

• Di. 4 juni – bouwnummers 1 t/m 30
• Do. 6 juni – bouwnummers 31 t/m 54
• Do. 13 juni – bouwnummers 86 t/m 124
• Do. 20 juni – bouwnummers 55 t/m 85

Tijdens de optantenavond ontvangen de optanten informatie over de woningen, het aankoop- en bouwproces en de hypotheek. Kun je niet aanwezig zijn? Alle informatie wordt ook digitaal verstrekt.

Toewijzing:

 • Op basis van doorgegeven woningvoorkeuren

  Op basis van doorgegeven woningvoorkeuren

 • Streepje voor als je aan voorverkoop hebt meegedaan

  Streepje voor als je aan voorverkoop hebt meegedaan

 • Streepje voor bij aantonen van de financiële haalbaarheid

  Streepje voor bij aantonen van de financiële haalbaarheid

Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding

Zelfbewoningsplicht bij alle Stadswoningen
(bouwnummers 1 t/m 18, 31 t/m 48, 78 t/m 84 en 103 t/m 110)

Vanaf 2022 geldt in de gemeente Nijmegen de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen die worden gekocht onder de Nationale Hypotheek Garantie-grens (NHG) van € 435.000,- in 2024. Dit betekent dat je als koper van het type Stadswoning – zie de bouwnummers hierboven – verplicht bent om zelf in de woning te gaan wonen gedurende een periode van 5 jaar na de oplevering. Zo worden beleggers geweerd en hebben starters meer kans op een woning tot de NHG-grens. Verkoop je de woning binnen 5 jaar, dan dien je de zelfbewoningsverplichting door te leggen aan de nieuwe koper voor de resterende looptijd van 5 jaar (ongeacht de hoogte van de koopsom op dat moment).

In sommige gevallen kun je een verhuurvergunning aanvragen bij de gemeente Nijmegen voor een woning met zelfbewoningsplicht. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

 • Als je de woning wilt verhuren aan een eerstegraads of tweedegraads familielid, zoals een partner, (stief)ouder, grootouder, (stief- of adoptie)kind, broer, (schoon)zus of kleinkind;
 • Als je zelf minimaal 12 maanden in de woning hebt gewoond en deze voor maximaal 12 maanden wilt verhuren;
 • Als de woning deel uitmaakt van een winkelruimte, kantoorruimte of bedrijfsruimte.

Anti-speculatiebeding bij specifieke Stadswoningen
(bouwnummers 9, 10, 39, 40, 48, 103, 104, 110)

Voor enkele specifieke types Stadswoning – zie de bouwnummers hierboven – geldt een anti-speculatiebeding, wat betekent dat een deel van de eventuele winst bij verkoop van de woning moet worden afgestaan aan de gemeente. Dit is bedoeld om beleggers op afstand te houden. Het anti-speculatiebeding is van kracht bij verkoop binnen 5 jaar na aankoop. Bij verkoop binnen 1 jaar na aankoop dient de woning te worden verkocht voor de aankoopprijs van € 382.000,- in 2024 (jaarlijks per 1 januari te indexeren). Daarna gaan de volgende percentages gelden:

 • Bij verkoop tussen 1 jaar en 3 jaar: 75% van de winst;
 • Bij verkoop tussen 3 jaar en 4 jaar: 50% van de winst;
 • Bij verkoop tussen 4 jaar en 5 jaar: 25% van de winst.

De winst is het verschil tussen de waarde van de woning bij verkoop (de koopsom die de verkoper ontvangt) en het totaalbedrag van:

 1. De koop/aanneemsom, die vanaf de datum van levering jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd;
 2. De kosten/investeringen van verbeteringswerkzaamheden aan de woning, die aard- en nagelvast zijn aangebracht.

Ga naar het 

inschrijfformulier
Liv vooraanzicht.jpg

Aankoopfase 

Optantenavond. Indien er een woning aan je is toegewezen, wordt je uitgenodigd voor een optantenavond. Bij deze avond zal het aankoop- en kopersproces verder aan je worden uitgelegd. 

Hou alvast rekening met de volgende data:

 • Bouwnummer 1 t/m 30 – Dinsdagavond 4 juni
 • Bouwnummer 31 t/m 54 – Donderdagavond 6 juni
 • Bouwnummer 86 t/m 124 – Donderdagavond 13 juni
 • Bouwnummer 55 t/m 85 – Donderdagavond 20 juni

Makelaarsgesprek. Om het verkoopgesprek met de makelaar in te plannen, nemen wij zelf contact met je op na de optantenavond. Het inplannen van de verkoopgesprekken zal, door het grote aantal woningen, enige tijd in beslag nemen. Geen zorgen, de woning is voor je gereserveerd tot aan het verkoopgesprek. Na het verkoopgesprek heb je één week een optie op de woning. Hierna vernemen we graag of je enthousiast bent om tot aankoop over te gaan.

Aankoop. Je gaat over tot aankoop van de woning en plant een afspraak bij de makelaar voor het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Je levert de benodigde stukken aan bij je hypotheekadviseur en vraagt je hypotheek aan.

Adviesgesprekken. In Woonbelevingscentrum LIV heb je adviesgesprekken met onder meer de keuken- en badkamerspecialist. Op basis van jouw woonwensen die je tijdens de gesprekken en via je kopersportaal doorgeeft, ontvang je offertes. In je kopersportaal kun je vóór de aangegeven keuzedata jouw wensen doorgeven en akkoord geven op offertes: handig en overzichtelijk!

Afronding keuzetraject. Wat leuk! Voor de afronding van het keuzetraject word je een laatste keer uitgenodigd in LIV, waar je ook alvast kennis kunt maken met je nieuwe buren.

Bouwfase 

Naderende start bouw. Via kopersnieuwsbrieven blijf je op de hoogte van de naderende start bouw van jouw woning en de status van de opschortende voorwaarden. Voorafgaand aan de start bouw ontvang je het mooie nieuws dat aan alle opschortende voorbereidingen is voldaan, wat betekent dat de bouw kan starten. De planning is dat de bouw in april 2025 start.

Tekenmoment. Je ontvangt het garantiecertificaat, waarin staat dat jouw woning gegarandeerd wordt (af)gebouwd en correct wordt opgeleverd. Daarnaast mag je naar de notaris om de transportakte te ondertekenen. Een bijzonder moment, want nu ben je officieel eigenaar van de grond! Ook wordt in de meeste gevallen de hypotheekofferte actief.

Start bouw. Yes, de bouw van je woning is gestart! Je wordt gedurende de bouw uitgenodigd voor een feestelijke start bouwmoment op de bouwplaats. Je ontvangt de eerste termijnfactuur rond het moment dat de fundering van je woning er ligt.

Voortgang bouw. Via nieuwsbrieven en foto’s in je kopersportaal word je op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw. Ook ontvang je een eerste enquête over het verkoop- en woonwensentraject, waarin je kunt aangeven hoe je dit hebt ervaren.

Kijkmoment. Wat leuk, het kijkmoment! Je mag jouw nieuwe woning komen bekijken en kunt meteen de diverse ruimtes inmeten. Zo verloopt de afbouw en oplevering straks soepel.

Nieuwbouw heeft financiële voordelen. 

Lees meer
Vv 1 Rev 3 Lq

Opleverfase 

Voorbereiding vooroplevering. Het is bijna zover! Je ontvangt een uitnodiging voor de vooroplevering en de eindoplevering van jouw woning. Ook krijg je belangrijke informatie over de oplevering en het onderhoud van je woning.

Vooroplevering. Tijdens de vooroplevering inspecteer je jouw woning op eventuele onvolkomenheden en geeft deze door aan de aannemer. Zo kunnen deze punten worden verholpen vóór de eindoplevering. Ook kun je de opstalverzekering en de energielevering van je woning regelen, zodat deze bij oplevering ingaat.

Eindoplevering. Spannend, het wachten wordt beloond: de eindoplevering van je woning! Je ontvangt de sleutels en eventuele laatste opleverpunten worden genoteerd. Na de eindoplevering geef je de aannemer een korte beoordeling via een enquêteformulier.

Woonfase 

Fijn, je kunt jouw nieuwe woning betrekken! Eventuele laatste opleverpunten worden in de komende 3 maanden hersteld door de aannemer. De serviceafdeling van de aannemer is vanaf nu je vaste aanspreekpunt. In het kopersportaal vind je alle praktische informatie en contactgegevens.

Je ontvangt een afsluitende enquête over het bouw- en oplevertraject.

Garantiefase 

Je woont met veel plezier in je nieuwe woning. Omdat jouw woning beschikt over Woningborg- of SWK-garantie, kun je bij eventuele problemen altijd terecht bij de serviceafdeling van de aannemer.

Update

NU IN VERKOOP!

NU IN VERKOOP!

De 124 woningen van Hazenpark zijn nu in verkoop. Ben je benieuwd naar deze woningen?

Schrijf je in!